Σύγχρονος Εξοπλισμός

Υπεύθυνη & Αποτελεσματική Διαχείριση Εργασιών


Στην εταιρεία ΓΙΑΝΝΑΚΟΣ, μέσω του σύγχρονου ανυψωτικού εξοπλισμού μας, κατοχυρώνουμε την ασφαλή εκτέλεση όλων των εργασιών που αναλαμβάνουμε. Με πείρα & άψογο επαγγελματισμό, παρέχουμε μια μεγάλη γκάμα υπηρεσιών υψηλών απαιτήσεων:
  • Ενοικιάζουμε γερανούς σε ολόκληρη την Ελλάδα (νησιωτική και ηπειρωτική)
  • Εκφορτώνουμε πλοία
  • Τοποθετούμε ανεμογεννήτριες
  • Τοποθετούμε τμήματα μεγάλων γεφυρών
  • Αναλαμβάνουμε επισκευές διυλιστηρίων
  • Αναλαμβάνουμε επισκευές σε μονάδες της Δ.Ε.Η.
  • Τοποθετούμε φωτοβολταϊκά
  • Εκτελούμε ανυψώσεις με καλαθοφόρα οχήματα
  • Ανυψώνουμε οποιουδήποτε είδους φορτίο στη Θεσσαλία
  • Πραγματοποιούμε ανεγέρσεις ειδικών φορτίων στα Τρίκαλα, τη Λάρισα και την Καρδίτσα

 
Ο ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΑΣ
ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗΣΤΥΠΟΣΙΚΑΝΟΤΗΤΑ
LIEBHERRLTM 1500-8.1500TN
LIEBHERRLTM1300-6.1300TN
LIEBHERRLTM1225225TN
LIEBHERRLTM1140140TN
GOTWWALDAMK7080TN
LIEBHERRLTM1050-450TN
LIEBHERRLTM1050-450TN
LIEBHERRLTM1035-335TN
LIEBHERRLTM1035-330TN
HEILLAPARROT90 TONOΜΕΤΡΑ
FASSI 530PARROT53TN
EFFERPARROT48TN
HIABPARROT26TN
HIABPARROT26TN
HIABPARROT26TN
FORK LIFTPARROT3TN
CLARKPARROT7TN
CLARKPARROT3TN